Co je to šaktipát

Šaktipát je technika starobylé tradice Siddha Jógy, o které se již zmiňují starověké védy.

V doslovném překladu Šaktipát znamená "sestoupení energie". Ve skutečnosti se však jedná o probuzení vlastního vnitřního Vědomí, které se uskuteční prostřednictvím Siddha Mistra.

Božská síla Šakti je silou našeho pravého Já. Je prvním hybatelem všech sil v bytostech. Když se rozvine a začne se v člověku hýbat, vybudí v něm uvědomování. Proto se považuje za původ a zdroj uvědomování, porozumění a poznání.

Rudolf Skarnitzl

Toto vnitřní Vědomí, Energie nazývána též Šakti, je prazákladní silou, která stojí za stvořením celého Vesmíru a veškerého života. Její tvořivá síla sídlí všude a ve všem. V běžném životě si však její přítomnosti většinou nejsme vědomi, protože jsme pohlceni hrou vnějšího světa a svou pozornost směřujeme směrem ven.

Skrze zasvěcení Šaktipát je tato pozornost obrácena směrem dovnitř a Síla Šakti započne očistný proces na všech úrovních naší bytosti. Postupně pročisťuje energetické kanály těla a zbavuje nás nashromážděných "samskár" (= nasbírané dojmy, vzorce z vnějšího světa, emoce jako strach, hněv, žárlivost, závist...) a vede nás na cestě k objevení své vlastní Pravé Podstaty. Touto podstatou a naši vlastní přirozeností je Blaženost, Mír a Láska.

Tato vnitřní cesta není závislá na ničem vnějším. Sami jste Mistrem, sami jste žákem, protože opravdový "Guru" (učitel) žije uvnitř Vás.

Swami Jyoti Ma

Činnost Šakti se během meditační praxe projevuje skrze "krije", očistné techniky, které se mohou odehrávat na různých úrovních : fyzické, mentální, emocionální a duchovní. Šakti se snaží uvolnit samskáry pomocí různých nástrojů (např. ásany - jógové pozice, mantry, pránájáma - dechové techniky, mudry - jógická gesta rukou), nebo pomocí energetických vjemů a emočních projevů, které přicházejí spontánně a individuálně podle potřeb a možností jedince.

Celý tento proces je řízen Šakti, všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomnou silou, která má jediný cíl: dovést nás k osvícení.

Tento proces je zcela bezpečný - je postaven na vědeckém základu a je velmi systematický.