Otázky

Kdo může dostat Šaktipát?

Šaktipát je vhodný pro každého, kdo má hlubokou a upřímnou snahu poznat Pravdu. Je třeba dosažení věku 15-ti let. Nezáleží na tom, jste-li začátečníci či pokročilí meditující. Nejedná se o žádné náboženství, ani dogma, a proto nezáleží na tom, jakého jste původu, kultury, náboženství nebo víry.

O jaký druh meditace se jedná?

Je třeba se zbavit jakýchkoliv představ, které máte o meditaci. Nejedná se o „klasickou“ meditaci, kdy tiše sedíte, hodiny a hodiny, s rovnými zády a usměrněnou myslí. Toto je „meditace odevzdání se“ – odevzdání se vesmírné Síle Šakti, Vašemu vnitřnímu Vědomí. Během této meditace může přijít cokoliv. Může to být zvuk, emoce, pohyb.. Jsou to vše způsoby, kterými se Šakti snaží pročistit a uvolnit Váš systém. Tento proces je třeba jen sledovat, stát se pozorovatelem a užívat si ho.

Po přijetí zasvěcení Šaktipát, může karma v každodenním životě dozrávat rychleji, aby mohla být pročištěna. Karma, která by jinak zrála po mnoho let, a bránila tak hledajícímu v dosažení konečného cíle (osvobození), může být vyčištěna v krátkém čase. Buďte tedy připraveni, že Váš život může projít zásadní změnou, která však bude pro Vaše dobro.

Co když už provádím nějakou duchovní praxi nebo mám jiného Učitele (Gurua)?

I tak se můžete účastnit semináře, jedná se pouze o „požehnání“, spojení se s Vaším vnitřním JÁ. Pokud se tedy již věnujete nějaké duchovní praxi, můžete ji takto prohloubit, protože tohle je spojení s Vašim všemohoucím JÁ. Budete přitahovat to, co je pro Vás dobré, a co nepotřebujete, to samo odpadne. Je třeba se tomuto procesu pouze odevzdat. Začnete věřit sami sobě a věřit vedení, které přichází zevnitř.